Title Image

Om Oss

Home  /  Om Oss

Profesjonelle høydepunkter

Nåværende stilling: Overlege ved Førde Sentralsykehus

Nåværende stilling: Norsk Pasientskadeerstatning sakkyndig

Utdanning: PhD kandidat ved Universitetet i Bergen (2022-2024)

Spesialisering i Urologi, Universitetet for Medisin og Farmasi Iuliu Hatieganu, Cluj Napoca, Romania (2005-2010)

Bachelor i Medisin, Universitetet for Medisin og Farmasi Iuliu Hatieganu, Cluj Napoca, Romania (1998-2004)

Grunnleggende medlem av: Klubben for Laparoskopi, Endoskopi og Urologisk Robotikk (CLERU)

Instruktør for Årlig Internasjonal Kurs og Workshop i Urologisk Laparoskopi siden 2009

Flere publiserte artikler i anerkjente medisinske tidsskrifter

Ledet og deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter

Om Florin Vasile Hopland-Nechita

Dr. Florin Vasile Hopland-Nechita er en høyt kvalifisert urolog med omfattende erfaring innen både klinisk praksis og akademisk forskning. Han har jobbet som overlege ved Førde Sentralsykehus siden 2013, hvor han har spesialisert seg på urologiske behandlinger og prosedyrer. Med en PhD på vei fra Universitetet i Bergen, har han også en solid akademisk bakgrunn som styrker hans kliniske arbeid.

Dr. Hopland-Nechita har gjennomført sin medisinske utdannelse og spesialisering i urologi ved det prestisjetunge Universitetet for Medisin og Farmasi Iuliu Hatieganu i Romania. Han har også hatt betydelige roller som overlege og LIS ved anerkjente institusjoner i Cluj Napoca, Romania, før han flyttet til Norge.

Han er aktivt engasjert i European Association of Urology og European Society of Uro-Technology, hvor han har bidratt som instruktør og arrangør av avanserte laparoskopiske kurs og workshops. I tillegg har han vært en sentral instruktør ved flere kirurgiske ferdighetsworkshops for studenter.

Dr. Hopland-Nechita har også en imponerende forskningsportefølje med flere publiserte artikler i anerkjente tidsskrifter og deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter. Hans forskningsarbeid spenner over mange aspekter av urologi, fra behandling av symptomer i nedre urinveier til utvikling av avanserte laparoskopiske treningsprogrammer.

Med flytende språkferdigheter i norsk, engelsk og rumensk, er Dr. Hopland-Nechita i stand til å kommunisere effektivt med et bredt spekter av pasienter og kolleger. Hans dedikasjon til pasientomsorg og kontinuerlig faglig utvikling gjør ham til en verdifull ressurs i urologifeltet.